سیستمهای پرداخت الکترونیکی

پرداخت الکترونیکی e-Payment از جمله سرویس هاي بانکداری مدرن است که به صورت فراگیر در بانکداری کشورهای پیشرفته بکار گرفته مي شود و به عنوان شاخصي عمل مي کند که طی آن مطلوبيت سرویس های بانکداری به مشتریان را اندازه گيري مي کند، روند داد و ستد را تسریع مي کند و عملیات بانکداری را هم در جلوی باجه و هم پشت باجه، از بنیان متحول مي سازد، ساختار سنتي عملیات مالي را مي شکند و معنايی تازه به ساز و کار پول نقد در داد و ستد مي دهد .


NAC ها یا تجمیع کننده های تراکنش ها، برای تجهیزات POS دارای ظرفیت بالا و عملکرد چندگانه است. قابلیت های فوق العاده و طراحی آینده نگرانه این دستگاه بازگشت سرمایه شما را تضمین می کند. سرعت بسیار بالا، امنیت، امکانات فوق العاده گزارش گیری ، ظرفیت بالای اطلاعات در انتقال هزاران تراکنش مالی با امنیت و دقت از جمله مزایای این دستگاه ها می باشد.
شرکت ارتباط آفرینان فهام با توجه به نیازمندیهای کسب و کار و الزام بازگشت سرمایه، که در صنایع مالی و تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است و نیز با استفاده از منابع معتبر و مورد تایید از سوی تامین کننده تجهیزات و تجارب بدست آمده در نصب، راه اندازی و پیکر بندی و همچنین بکارگیری Best Practice ها و Validated Design ها راهکار پرداخت الکترونیک و امنیت بانکی را ارائه می دهد. این تجهیزات شامل POS بانکی، تجمیع کننده و نرم افزار های مختلف مدیریتی میباشد

  بازگشت