HPE

 

  Hewlet Packard Enterprise یا به اختصار HPE یکی از بزرگترین شرکت های آمریکایی مطرح در زمینه تولید سرور ، تجهیزات شبکه و ذخیره ساز بوده و بیشترین سهم فروش در حوزه های مذکور در میان شرکت های رقیب دارد.

این شرکت زیر مجموعه برند HP به حساب می آید که به دلیل کاهش سهم فروش بازار بخش کامپوتر های شخصی و چاپگرهای شرکت HP و همچنین وابستگی بخش های مختلف به یک ساختار سازمانی غیر مستقل از دلایل جدا سازی بخش خدمات شرکتی و سازمانی این شرکت در قالب تاسیس شرکت جدیدی امروزه با نام HPE شناخته می شود (در تاریخ 1 نوامبر 2015 میلادی ) به شمار می رود.

در این خصوص همچنین می توان به موارد زیثر اشاره کرد :

1 – کوچک سازی و تغییر ساختار : به دلیل یکپارچه بودن ساختار ، موانع دست و پا گیری مانع از سرعت پیشرفت بخش خدمات تجاری و سازمانی می گردید که در نهایت ، تقسیم به بخش های کوچک تر تاثیر بسزایی بر عملکرد در دو شرکت باقی گذاشت.

2 – استقلال مالی و اقتصادی : پس از جدا سازی منابع مالی نیز تفکیک گردید و هر بخش برای تحقیق و توسعه مورد نیاز به شکلی ساده امکان استفاده از منابع تخصیص داده شده به بخش خود را داشت.

3 – نوآوری در محصول و خدمات : استقلال بیشتر موجب اثرگذاری مثبت بر روی پویایی و نوآوری در محصولات و خدمات این شرکت گردید.

شرکت ارتباط آفرینان فهام جزء یکی از بزرگترین واردکنندگان مستقیم محصولات HPE در ایران می باشد.

  بازگشت