شبکه های کامپیوتری

 

در دهه اخیر و با گسترش صنعت فناوری و راه ها و شبکه های ارتباطی ، تقریبا همه ی سازمان ها و موسسات اقدام به راه اندازی شبکه های داخلی و خارجی نموده تا به اندازه مورد نیاز خود سازمان از امکانات آن بهره ببرند.

 در طراحی شبکه، تعریف دقیق و درست نیازهاي سازمان و مجموعه انتظارات آن از يك شبكه كامپيوتري است. در این مرحله مي باید اطلاعات کافی در مورد مقدار ترافیک شبکه، نوع ترافیک  و منابع و مقاصد ترافیک جمع‌آوری گردد. با استفاده از این اطلاعات می‌توان ظرفیت های مورد نیاز را شناسایی نمود.

  بازگشت