شرکت ارتباط آفرینان فهام در بخش نگهداری و پشتیبانی از افراد متخصص در این زمینه برخوردار است و با بهره گیری از انبار قطعات مناسب در زمینه خدمات پس از فروش فعالیت بسزایی دارد. همچنین این شرکت آمادگی انعقاد قرارداد پشتیبانی به صورت 7 / 24 برای تمامی تجهیزات لایه سخت افزاری و زیرساخت های نرم افزاری سازمان ها و شرکت ها را دارد و به بهبود کیفیت در ارائه خدمات توجه بسیار زیادی می کند. .

 <- بازگشت