پیاده سازی و اجرا

در این مرحله شرکت ارتباط آفرینان فهام در حوزه شبکه و دیتا سنتر ، در پیاده سازی و اجرا گام بلندی را برای ارائه هرچه بهتر خدمات برداشته است. از نظر مدیران این شرکت بحث حساسیت و دقت در همه ی مراحل از اهمیت بسزایی برخوردار است تا از بروز مشکلاتی که احتمال می رود در آینده در روند عملیاتی شدن پروژه به وجود بیاید پیشگیری نماید.

 <- بازگشت