مانیتورینگ

 

از سال 1950 و با پیشرفت روز به روز صنعت نیاز به کنترل کننده های پیشرفته بوجود آمد. در سال 1975 سیستم مانیتورینگ ابداع و در کنار سیستم های کنترلی به کار برده شدند. به طوری که امروزه مانیتورینگ جایگاه ویژه و جدا نشدنی از طراحی سیستم های کنترلی دارند.

این سیستم در جهت متنیتور کردن بخش های مختلف مرکز داده به صورت یکپارچه طراحی و پیاده سازی شد.

سیستم خنک کننده در مرکز داده مبتنی بر آب سرد و واحدهای خنک کننده بین رک طراحی گردیده است.

واحد های اصلی یک سیستم خنک کننده مبتنی بر آب سرد عبارتند از:

  • چیلرها
  • پمپ ها
  • واحدهای خنک کننده

نحوه توزیع آب در سیستم خنک کننده

 در این بخش نیز آلارم های مربوطه در صورت عدم عملکرد پمپ ها نمایش داده خواهد شد.

عملکرد هر واحد خنک کننده نیز بخوبی قابل مشاده و رصد توسط مانیتورینگ می باشد. پارامترهای مختلفی که از این دستگاه ها قابل مشاهده است شامل موارد زیر است:

دمای آب ورودی به دستگاه

دمای آب خروجی از دستگاه

دور فن ها

دمای جلوی دستگاه

دمای انتهای دستگاه

هر گونه آلارم در این بخش نیز در نرم افزار نمایش داده خواهد شد.

 نرم افزار مانیتورینگ دیتاسنتر

سیستم پیشنهادی مانیتورینگ و کنترل زیرساخت فیزیکی دیتاسنتر به منظور تسهیل در پیش بینی و جلوگیری از بروز عیب، شناسایی عیوب، رفع عیوب موجود در سیستمهای زیرمجموعه زیرساخت فیزیکی دیتاسنتر مورد استفاده قرار می گیرد. 

  بازگشت